THỢ ĐIỆN LẠNH

CỘNG ĐỒNG KỸ SƯ, THỢ ĐIỆN LẠNH VIỆT NAM Đăng ký / Đăng nhập
Trang chủ Tin tức Dự án "Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam Giai đoạn II"

Dự án "Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam Giai đoạn II"

Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II để bảo vệ môi trường.

Giấy đăng ký tiếp nhận và cam kết sử dụng thiết bị tài trợ của cục quản lý khí hậu

Cục Biến đổi khí hậu được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao là cơ quan đầu mối thực hiện Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-dôn, Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và chủ trì, tổ chức triển khai Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam.

Là một nước đang phát triển thuộc Điều 5 của Nghị định thư Montreal, Việt Nam có nghĩa vụ loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (ODS) theo lộ trình được quy định, đồng thời được nhận hỗ trợ tài chính, công nghệ từ Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư thông qua các tổ chức quốc tế được Quỹ Đa phương uỷ thác để thực hiện các hoạt động loại trừ các chất ODS. Trong giai đoạn 2012 - 2017, Việt Nam đã phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới xây dựng và triển khai thành công Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC giai đoạn I ở Việt Nam (HPMP I) và đạt được những kết quả tốt theo các mục tiêu đề ra, đáp ứng đúng lộ trình của Nghị định thư Montreal, loại trừ 10% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC.

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế về bảo vệ tầng ô-dôn năm 2019 và khởi động Dự án HPMP II.

Với mục tiêu tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của quốc gia thành viên thi hành Nghị định thư Montreal, Việt Nam cùng với Ngân hàng Thế giới xây dựng Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II (Dự án HPMP II) với mục tiêu hỗ trợ Việt Nam loại trừ 35% mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC theo lộ trình Nghị định thư Montreal quy định, theo đó mức tiêu thụ các chất HCFC trong cho giai đoạn 2020 - 2024 cần đảm bảo không vượt quá mức 2.600 tấn/năm.

Dự án HPMP II được thiết kế thực hiện trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2023, với mục tiêu hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các doanh nghiệp sản xuất điều hòa không khí, sản xuất thiết bị lạnh, sản xuất xốp thực hiện chuyển đổi công nghệ nhằm loại trừ các chất HCFC.

Đoàn công tác Dự án HPMP II và Ngân hàng Thế giới làm việc tại công ty TNHH Yantai Moon (Việt Nam)

1. Tiêu chí tham gia Dự án:

 • Là doanh nghiệp sản xuất có chủ sở hữu thuộc các nước đang phát triển;
 • Doanh nghiệp sản xuất được thành lập trước ngày 21 tháng 9 năm 2007 hoặc có tài liệu chứng minh đã đổi tên hoặc tái cơ cấu từ công ty được thành lập trước ngày 21 tháng 9 năm 2007 hoặc có thể chứng minh rằng thiết bị được mua và bắt đầu sản xuất trước ngày 21 tháng 9 năm 2007;
 • Có sử dụng các chất HCFC-22, HCFC-141b trộn sẵn trong polyol trong sản xuất, kinh doanh;
 • Chuyển đổi công nghệ sang sử dụng các chất không làm suy giảm tầng ô-dôn và có tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp.

2. Lĩnh vực áp dụng và công nghệ chuyển đổi

 • Lĩnh vực sản xuất điều hòa không khí gia dụng: Môi chất HCFC-22 sẽ được thay thế bằng HFC-32 và HC-290.
 • Lĩnh vực sản xuất thiết bị lạnh: Môi chất HCFC-22 sẽ được thay thế bằng HFC-32, CO2/ammoniac, Ammoniac, Hydrocarbon…
 • Lĩnh vực sản xuất xốp XPS: Môi chất HCFC-22 sẽ được thay thế bằng CO­­­­2.
 • Lĩnh vực sản xuất xốp cách nhiệt (PU): Môi chất HCFC-141b trộn sẵn trong polyol sẽ được thay thế bằng Cyclo-pentane (hydrocarbon), HFO…
 • Thiết lập trạm trộn: Lắp đặt, vận hành các trạm trộn cyclo-pentane, cung cấp cyclo-pentane trộn sẵn cho các doanh nghiệp sản xuất xốp.

3. Quy trình thực hiện Dự án chuyển đổi công nghệ

 • Rà soát, thẩm định tính hợp lệ của doanh nghiệp tham gia Dự án;
 • Xây dựng đề xuất tiểu dự án;
 • Phê duyệt đề xuất tiểu dự án và ký kết thỏa thuận tiểu tài trợ;
 • Thực hiện triển khai tiểu dự án;
 • Báo cáo hoàn thành tiểu dự án.

Đơn vị tư vấn do Ban quản lý dự án sẽ cung cấp thông tin, hướng dẫn trình tự, thủ tục và hỗ trợ kỹ thuật quá trình xây dựng hồ sơ đề xuất và triển khai thực hiện tiểu dự án.

4. Thông tin liên hệ

Ban quản lý Dự án Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II (HPMP II)

Cơ quan Chủ dự án: Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: A1704, 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 35543399/ Hotline: 0976.556.688.

Email: hpmpII.vietnam@monre.gov.vn.

                                                                                                                                                                                                                      Nguồn: Cục Biến Đổi Khí Hậu

                                                                                                                                                                                                                      Admin hvacrvn.com: Giáp Quang Quý

Bài viết khác

Facebook Chat